Sint-Amands : Dopen (geboorten), huwelijken en overlijdens van 1614 tot het jaar 1700.

 

Op de vierentwintigste zitting van het Concilie van Trente,11 november 1563, werden de eerste richtlijnen vastgelegd voor het systematisch bijhouden van de parochieregisters door de parochiegeestelijkheid. Die werd nu immers verplicht alle dopen en huwelijken op hun parochie te registreren. Daarbij werd ook bepaald welke gegevens zeker moesten opgenomen worden.De boeken met de dopen, huwelijken en overlijdens moesten bewaard worden in de kerk. 

De achterliggende reden voor deze registratie was "incestueuze" huwelijken te vermijden. Daartoe bepaalde de kerkelijke overheid regels met betrekking tot de graad van verwantschap.

Verloofden die te "nauw" verwant waren, mochten niet huwen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de Bisschop of  de Paus. Om die verwantschap te kunnen nagaan, moest een controlemechanisme uitgedacht worden. Dat werd dus gevonden in de vorm van deze parochieregisters. 

De besluiten van het Concilie van Trente werden in een Pauselijke Bulle opgelegd, (een Bulle is niets anders dan een document met de voorschriften die de Paus oplegd aan de kerkelijke geestelijken)  wereldkundig gemaakt op 26 januari 1564 en werd op 11 juli 1565 in de Nederlanden officieel aanvaard.

Deze voorschriften werden evenwel niet meteen opgevolgd. 

Maar met de regering van de Aartshertogen Albrecht en Isabella 1598-1621 verbeterde de situatie in de Zuidelijke Nederlanden, waardoor men de kerkelijke beschikkingen beter begon na te leven. Toch moesten zowel de wereldlijke als de kerkelijke overheid nieuwe besluiten uitvaardigen.

In het artikel 20 van het Eeuwig Edict van Albrecht en Isabella werd besloten dat de wethouders van iedere parochie twee dubbels van de parochieregisters moesten opmaken : één voor de eigen schepenbank en één bestemd voor de griffie van de rechtbank.  

De kerkelijke overheid vaardigde ook in 1614 het Rituale Romanum uit, waarin nu ook het bijhouden van de begrafenissen (overlijdens) werden opgelegd dat tijdens het Concilie van Trente achterwege was gebleven.

In Sint-Amands beginnen deze inschrijvingen in 1614 maar zijn zeer karig en is in feite een opsomming van de namen van de overledenen en de data, maar meestal zonder enige andere vermelding zoals ouderdom of afstamming. Ook het geschrift is soms moeilijk te lezen.

In heel deze studie gaat het over personen die geboren (gedoopt), gehuwd en/of overleden zijn in Sint-Amands. Kinderen waarvan de ouders in Sint-Amands wonen, maar geboren worden in een ander dorp, gemeente of stad, worden niet in het geboorteregister van St-Amands ingeschreven. Personen die overlijden in een ander dorp, gemeente of stad, en in St-Amands ingeschreven zijn, worden wèl in het overlijdingsregister van Sint-Amands ingeschreven.

Van 1614 tot 1626 schrijft de pastoor de dopen in het register altijd op dezelfde manier en ondertekent nooit de akte met zijn naam.

Bron, Stanny Van Grasdorff, uit mijn cursus geschiedenis en is een deel van een thesis “Demografie van een plattelandsgemeente, Sint-Amands in de 19de eeuw”.

Deze studie, geboorten (dopen)-huwelijken en overlijdens bestaat ook in  Exell en is een studie en evolutie van mijn geboortedorp van af  het begin van de inschrijvingen in de kerkelijke registers 1614 tot 1795, en aansluitend de inschrijvingen in de registers van de burgerlijke stand van 1795 tot 1980. Deze tabellen zijn statistieken 1614/1980.

Jaar

Dopen

Huwelijken

Overlijdens

1614

10

9

3

1615

31

8

0

1616

18

4

1

1617

31

2

1

1618

20

8

2

1619

24

6

0

1620

27

7

0

1621

22

9

1

1622

38

13

0

1623

33

7

0

1624

33

13

0

1625

38

2

1

1626

32

12

3

1627

30

4

1

1628

44

5

1

1629

41

12

2

1630

33

4

1

1631

36

4

0

1632

41

10

2

1633

40

12

0

1634

30

3

0

1635

37

6

1

1636

36

7

1

1637

31

8

5

1638

32

4

1

1639

32

9

8

1640

28

15

3

1641

35

8

2

1642

26

6

3

1643

33

6

2

1644

30

6

0

1645

31

4

1

1646

21

4

4

1647

28

11

5

1648

36

5

2

1649

27

8

5

1650

27

12

5

1651

32

8

4

1652

30

3

9

1653

30

3

5

1654

32

9

5

1655

37

10

13

1656

39

10

8

1657

43

4

11

1658

26

15

9

1659

43

12

5

1660

49

13

9

1661

43

10

9

1662

44

13

10

1663

45

19

17

1664

51

13

5

1665

52

6

8

1666

51

19

8

1667

48

9

9

1668

45

13

13

1669

52

13

13

1670

57

16

10

1671

61

17

8

1672

58

12

6

1673

56

11

3

1674

57

7

7

1675

47

9

10

1676

56

10

30

1677

51

24

21

1678

47

9

12

1679

46

14

13

1680

59

24

6

1681

60

10

9

1682

62

13

4

1683

53

7

22

1684

52

15

12

1685

55

15

13

1686

52

11

18

1687

58

12

8

1688

56

11

12

1689

52

13

40

1690

71

10

27

1691

39

12

34

1692

62

14

25

1693

54

17

45

1694

49

15

15

1695

73

18

45

1696

69

20

34

1697

60

12

17

1698

52

13

32

1699

63

8

23

1700

56

11

22

Lees verder, volgende studie, jaar  1700 tot jaar 1800

klik hier

 

 Terug naar startpagina     

klik hier  

Bron, VAN GRASDORFF STANNY, algemeen rijksarchief Brussel, archief gemeente Sint-Amands, kerkelijke registers 1614-1795 en deel van een thesis, “Demografie van een plattelandsgemeente, Sint-Amands in de 19de eeuw”.

Voorbeeld doopregister (klapper)

Zie ook : studie en evolutie op de geboorten, algemene informatie :  klik hier