Vereniging voor familiekunde Sint-Amands sloot definitief zijn deuren.

 

 

 

 

 

 

 

Tot eenieders verbazing sloot vorige maand de vereniging voor familiekunde van Sint-Amands definitief  zijn deuren.(november 2015)

 

Reden ?  Er zijn er verscheidene.

 

 

Punt 1 :

Bij de oprichting van de vereniging, jaren geleden, werd het gebruik van een lokaal voor de vereniging door de gemeente verleend.Het werd het niet meer in gebruik zijnde gemeentehuis van onze deelgemeente Oppuurs.Waarvoor we bijzonder dankbaar waren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar na een paar jaar besliste het gemeentebestuur om deze locatie te verhuren aan een firma en de vereniging voor familiekunde verhuisde naar het oud gedeelte van het gemeentehuis in Sint-Amands.Waarvoor we ook dankbaar waren.

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan……een paar jaren daarna, werd deze locatie verbouwd om er diensten van het gemeentehuis in te plaatsen en nog eens verhuisde familiekunde naar ……………?

 

Er werd een ruimte voorzien door het gemeentebestuur in de bibliotheek van Sint-Amands.

Daar waren we deze keer niet zo dankbaar voor.

Een ruimte waar nauwelijks onze archiefkasten konden geplaatst worden.Twee kasten boven elkaar, want om ze naast elkaar te plaatsen was er geen ruimte genoeg, en daardoor diende men op een stoel  te gaan staan om de bovenste kast te kunnen openen.

Met 2 personen in de voorziene ruimte kon men er niet meer bewegen.

Wie opzoekingen wou doen voor zijn afstamming moest een plaats zoeken in de publieke ruimte van de bibliotheek en daardoor hadden we geen controle meer op ons archief en de boeken die meegenomen werden in de bib.

Tijdens het bestuur van burgemeester Ceurvelt in de jaren 60, heb ik voor de gemeente nog een copie gemaakt in het Algemeen Rijksarchief te Brussel, van een blad uit de registers burgerlijke stand van Sint-Amands, een blad dat iemand uit het boek van de gemeente gescheurd had.

Dit als voorbeeld wanneer men geen controle heeft over een archief.

Het was ook storend voor de personen die in de bib aanwezig waren maar nog méér storend voor diegene die opzoekingen deed.

En het spijtige vervolg daarvan is, dat we definitief de deuren op slot gedaan hebben. Wij waren nochthans een geregistreerde vereniging maar hebben nooit een subsidie gevraagd omdat mijn mening is, dat vrijwilligerswerk niet betaald dient te worden.

Maar het ergste was nog, dat het archief (mijn archief), door het gemeentepersoneel verhuisd werd naar de bib zonder mij te vragen of te verwittigen. Dit is niet fair, niet eerlijk van de gemeente, om een vereniging die zo vele jaren als vrijwilliger gewerkt heeft ten voordele van de gemeente, zo maar opzij te zetten. Niet fair. Uit mijn verzameling van een paar honderd doodsprentjes van Sint-Amandsenaren, o.a. zeer oude prentjes, zijn er verschillende prentjes verdwenen, vermoedelijk omdat er geen controle was bij de verhuis.

 

 

Punt 2 :

En dan is er dit nog.Aangezien mijn leeftijd, wil ik mijn activiteiten, voor de vereniging, de bezoeken aan het Rijksarchief in Brussel en andere archieven, mijn persoonlijke opzoekingen en die voor de vereniging, het maken en verzorgen van deze website, enz., wat verminderen.

Neem het mij dus niet kwalijk maar voor mij blijft de deur definitief gesloten !

 

Maar ik vind het wel droevig en jammer dat daardoor een groot aantal personen die opzoekingen deden voor hun stamboom of voor geschiedenis, nu een massa aan informatie niet meer kunnen controleren, dit is zeker voor de genealogie op het Internet, vanaf 1615 de bewerkte registers van Sint-Amands, een schat aan informatie !

En ook, dat de kans bestaat dat er veel informatie zou kunnen verloren gaan.

Een pak aan informatie die altijd gratis ter beschikking werd gesteld aan iedereen !

 

Welke informatie ?

De bewerking van de kerkelijke registers vanaf 1615 tot 1795 :

Dopen, huwelijken en overlijdens.Te controleren op naam van de man of de vrouw.Of per jaar. Bij de dopen zijn ook de doopheffers vermeld.Bij de huwelijken ook de getuigen.Wedersamenstelling van de hele familie. Opvraagbaar op naam van de man of de vrouw of alfabetisch op naam. Ook opvraagbaar per jaar. Al deze informatie heb ik op scan en controleerbaar op de pc.

 

De bewerking van de registers Burgerlijke Stand :

Vanaf 1795 tot en met1982.Geboorten, huwelijken en overlijdens, met verwijzing naar de nummers van de officiele akten Burgerlijke Stand. Opvraagbaar per jaar of  alfabetisch op naam van de man of de vrouw.

Al deze gegevens zijn bewerkt tot samenstelling van de hele families en worden zo weergegeven.In totaal ongeveer een 300.000tal namen

Vanaf 1800 tot en met 1982 zijn de akten van de burgerlijke stand gescand en controleerbaar op de pc.Voor Sint-Amands en zijn deelgemeenten Lippelo en Oppuurs.

 

De bewerking van de bevolkingsregisters (de tienjaarlijkse tellingen) :

De tellingen vanaf  1820 tot  en met 1900 (openbaar). Maar ook de verdere tellingen die niet openbaar zijn, van 1900 tot en met 1970.

Niet alleen op naam van de persoon maar ook iedere telling appart “op straatnaam. De boeken van de tellingen zijn gescand en te controleren op pc. Een hulp voor studenten geschiedenis die zich zouden wagen aan “een demografie” van de gemeente.

 

De kerkelijke doopregisters vanaf 1886 tot en met 1956. Het bijzondere aan die doopregisters is, dat de pastoor in de marge van het register ook de datum en plaats van het vormsel vermeld en wie het vormsel toediende. En ook de plaats en datum van het latere kerkelijk huwelijk met de naam van de partner. De pastoor heeft de moderne doopregisters goed bijgehouden.

 

Met deze bewerkingen ben ik begonnen in de jaren ‘70, tijdens het burgemeesterschap van Georges Ceurvelt.Het zou spijtig zijn moesten al deze gegevens verloren gaan.Een werk van bijna 50 jaar opzoekingswerk en het resultaat van bijna 400 jaar bewerkte geschiedenis.En dit alleen maar omdat het Gemeentebestuur zogezegd geen ruimte ter beschikking kon stellen voor de vereniging, en dat terwijl er in het cultureel centrum “de Nestel” zo veel  ruimte beschikbaar zou zijn ?

Ook de bewerkte registers, kerkelijke en burgerlijke stand van de omliggende gemeenten in Klein-Brabant zijn beschikbaar in boekvorm, en nog veel meer.

Een schat aan genealogische gegevens en geschiedenis.

 

Spijtig dat dit archief, het privaat archief van Stanny nu niet meer openbaar is !

 

Bedankt, gemeentebestuur.

 

 

Deze website met gegevens over Sint-Amands en gegevens over het kerkhof  blijft wél bestaan, maar zonder de genealogische gegevens ! Alhoewel het gemeentebestuur hiervoor wel een oplossing zou kunnen vinden !. Ik wacht dus nog altijd op een antwoord of  een  vraag van het gemeentebestuur. Mijn genealogische gegevens van Sint-Amands, de bewerkte registers, zijn geschreven in HTML en dus geschikt om op de server van de gemeente te plaatsen.

 

 

Als ex-voorzitter van de vereniging krijg ik nu veel mails en vragen, maar ik kan alleen maar, en altijd opnieuw, aan iedereen antwoorden, dat aangezien we geen locatie hebben of  krijgen die voldoet voor een vereniging familiekunde, we niets anders kunnen doen dan met alle activiteiten in de vereniging te stoppen.

Spijtig, jammer.Maar ikzelf  kan hier weinig aan veranderen.

 

Indien iemand zich geroepen zou voelen om het werk van de vereniging familiekunde verder te zetten, gelieve dan contact te nemen met het gemeentebestuur Sint-Amands (secretaris) of met de Schepen van cultuur Els De Smet.

 

 

 

 

Bron, Stanny en het team vereniging familiekunde van Sint-Amands, 15.12.2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanny Van Grasdorff.

Ex-voorzitter familiekunde.

Webmaster.

15 december 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar vorig blad

Gemeentehuis Oppuurs
Gemeentehuis St-Amands, oud gedeelte (foto Stanny Van Grasdorff)
Gemeentehuis Oppuurs (erfgoedhuis), foto Stanny Van Grasdorff