IX - Ludolph van Schonevelde genaamd van Grasdorp, vermeld (1459 ?) 1466

 

 

Overleden vóór 1472, trouwde Johanna van Aller, overleden na 1472.

 

Ludolph van Schoenvelde geheten van Graesstorpe is één van de getuigen bij het sluiten van een vriendschapsverdrag tussen de hertog van Gelre, Berent graaf van Bentheim, de kinderen van zijn broer Aernt, de kinderen van Bronkhorst en de stad en heerlijkheid Borculo op 19 mei 1466 [1] .

(Bernhard, graaf van Bentheim, en Arnold, graaf van Steinfort waren zoons van Gijsberta van Bronkhorst).

 

 

Er is mogelijk verband met de ontvangst in 1472 door Derck van Keppel en Johanna van Aller, weduwe van Ludolph van Grasdorp, van een bedrag van f 600, voldaan door de broers Gerrydt en heer Jacob van Hackfort, die dit bedrag schuldig waren aan Mattheus van Grasdorp.

(Bron : Van Rhemen, G p. 382; niet aangetroffen in de archieven van Hackfort en Keppel.).

 

 

Of  hij de Ludolph van Schonevelt is, na wiens dood binnen een jaar door Elbert van Alphen, heer tot Empel, Gosen Steck en Johan van Alphen volgens hun belofte in 1449, 650 Rijnse gulden zullen worden betaald aan Matthias Schonevelt geheten van Grasdorp, is niet bekend.

Er is mogelijk verband met de ontvangst in 1472 door Derck van Keppel en Johanna van Aller, weduwe van Ludolph van Grasdorp, van een bedrag van 600 f, voldaan door de broers Gerrydt en heer Jacob van Hackfort, die dit bedrag schuldig waren aan Mattheus van Grasdorp [2]

 

 

Uit dit huwelijk : één zoon, Mattheus, volgt onder X.

 

 

 

 

[1] W.E.Smelt,op.cit. inv. 787 nr. 924 ; R.W. Tadema,op. cit. nr. 436 dateerde 17 maart 1466.

[2] Van Rhemen, G p. 382; niet aangetroffen in de archieven van Hackfort en Keppel.

 

 

 

 

 

 

 

Ter informatie 2012

Terug naar vorig blad