Margaretha von Schonefeld genaamd von Grasdorf.

 

Dochter van Matthias (Mattheus) van Schonefeld genaamd von Grasdorff en van N.N. von Hackfort (N.N. = Nomen Nescio = naam onbekend).

 

Mattheus von Schonefeld genaamd von Grasdorf wordt beleend met het Hof van Mallem in 1458 en 1470 (Bron, oorkonde 1458-1503).Hij was Lid van het Ridderschap van Borculo 1461 en 1469, overleden na 11 juni 1503 (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het huwelijk en de verbinding van Mattheus von Schonefeld genaamd von Grasdorff en N.N. von Hackfort wordt bevestigd door het familiewapen op de bruidskist in het Huis Weldam, een stamboom uit de verzameling “Van Spaen” en de genealogie van “J.D.von Steinen”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen, G.J.ter Kuile, Geschiedkundige Aantekeningen op de Havezathen van Twenthe (Almelo 1911), Hoge Raad van Adel, collectie Van Spaen nr 204.Kwartierboek van Vorsten, Graven, Heren, en die van Adel), en Stanny Van Grasdorff in “Markeboek Usselo” naar de bewerking van de heren Wegdam en De Boer”. Met dank aan Klaas Padberg Evenboer in “Die Wappenfenster des Klosters Haina”

 

Margaretha von Schonefeld genaamd von Grasdorf, dochter van Matthias en van N.N. Von Hackfort, trouwde in 1515 met Philip I von Viermunden, zoon van Konrad en van Margareta von Hatzfeld zu Wildenburg (2). Hij was weduwnaar en in 1496 getrouwd met Beatrix von Dungelen zu Bladenhorst die overlijdt op 29 maart 1509 en begraven in de Kloosterkerk in Haina, erfdochter van Bladenhorst, dochter van Herman von Dungelen en van Lutgard von Westhoven zu Letmathe.Uit het huwelijk van Philip I von Viermunden met Beatrix von Dungelen stammen negen kinderen.

Uit het huwelijk van Margareta von Grasdorf met Philip I von Viermunden stamt één zoon :

Ambrosius IV von Viermunden, geboren op 15 mei 1517, knape, Holtrichter van de Mark Usselo 1550-1553 (Bron, Stanny Van Grasdorff, “Markeboek Usselo.Naar een bewerking van de Heren Wegdam en De Boer). Drost van Steinfurt 1656. Beleend met het kasteel Oeding 1536. Ambrosius von Viermunden wordt in 1536 van de Munsteraner Bisschop Franz II von Waldeck, beleend met het vervallen kasteel Oeding bij Anholt.Dit als waarborg voor een tijdens de wederopstand gemaakte lening van 1000 Rheinische goudgulden. (Bron, Heldman, “Das Geslecht von Viermunden”, 159-160). Hij koopt het kasteel Oeding in 1555, beleend met Erf en Goed Oldenhus genaamd Grasdorf 1563.Overleden kort voor 08 mei 1580.

Trouwde 1 : 26 januari 1536 (Bron, trouwakte) met Frederune von Morrien (Bron, oorkonde 1536-1556) dochter van Diederich von Morrien en van Anna Valcke zu Rockel.

Trouwde 2 :  22 augustus 1564 (Bron, trouwakte) met Margaretha von Elverveldt, overleden 02 juli 1593, dochter van Johan von Elverveldt zu Blumenau en Bathe von der Recke.

Zoon, Berndt von Viermunden, geboren uit een ongetrouwde relatie van Ambrosius IV von Viermunden met Lotgard Tappen uit de kottstede (=kleine boerderij) Tappenhof aan de Mollendijk gelegen. Zij is de zuster van de oude waardin in de kroeg van Bladenhorst.

Berndt von Viermunden zou dus een bastaard zijn.

Hij trouwde in 1563 met Odilia Hess von Wichdorf, dochter van Konrad Hess von Wichdorf en van Anna Stapel (Bron, Roemeling, “Van Schoneveld genaamd van Grasdorf”, kolom 508).

Margaretha von Grasdorf overlijdt na 13 juli 1522 en werd begraven in Korbach, in het Franziskaner-Observantenklooster (Bron, oorkonde 1503-1522)

 

 

 

 

 

 

 

(1) Bron, O.D.J.Roemeling, “Van Schoneveld genaamd van Grasdorp”, in De Nederlandse Leeuw, jaargang CIX, nr 12, Dec 1992, kolom 507-508).

(2) Bron, Heldmann, “Das Geslecht von Viermunden”, 89-222).

 

Glasraam in het Franziskaner-Observantenklooster in Korbach waar Margaretha von Grasdorf overleden en begraven is na 13 juli 1522 .

Glasraam met wapenschild : Schonfeld genaamd Grasdorf.

Schild : in het rood een gouden molensteen.

Helm : op de gekroonde helm, tussen een rode vlucht, een gouden molensteen.(de gouden helmkroon had uitsteeksels in de vorm van lelies).   

(nota Stanny Van Grasdorff : een vlucht is in de wapenkunde niks anders dan een reeks pluimen)

Helmkleed : rood-goud.

Banderole : margriet van schonfelt.

Het wapenvenster toont in het schild tenslotte de stenen omranding van de molensteen.De omranding is met ongekleurd glas uitgevuld.

 

 

Glasraam met wapenschild :  Viermundt (?).

Schild : in zilver een zwarte, met drie gouden (in het Duits : Wecken ?) belegde schuine balken.

Helm : een zilveren vlucht met de beschreven balken belegd.

Helmkleed : zwart-zilver.

Banderole :  viermund.

 

 

 

 

Terug naar vorig blad

Dit klein vakje hierboven is een copie van èèn van de vakjes in de bruidskist hiernaast. Onderaan ziet men het wapenschild “von grasdorf”  met de gekende molensteen.

Het glasraam hiernaast rechts, met wapenschild von grasdorf, is moeilijk te fotograferen omdat het glas doorzichtig is.Men ziet wèl goed de vorm met de helm en het wapenschild.Onder von Grasdorf  het wapenschild von Viermundt (?).

Zie originaal  wapenschild Grasdorf hieronder.

 

Terug naar startpagina

 

 

 

Bruidskist in het Hof van Weldam.

Bovenste rij links, het eerste vakje, is het wapen von Grasdorf.

Glasraam met familiewapens

Wapenschild von Grasdorf
Wapenschild von Viermundt
Hof van Mallem

Uit de genealogische gegevens is te lezen, dat die stichting van het wapenvenster tussen 1515 en 1525, een persoonlijk verzoek van Philip I von Viermunden en Margareta von Schonefeld genaamd von Grasdorf was, eventueel met deelname van de kinderen uit het eerste huwelijk.

Aan de hand van de voornamen met het voorzetsel  “van”, kan men besluiten dat het glasraam van Nederlandse- of  Rheinlandse herkomst zou zijn.

Ook de schrijfwijze van de voornaam van Margaretha von Grasdorf, soms weergegeven als “Margriet” von Grasdorf wijst op Nederlandse makelij.

In die tijd nog “gekroond”, wat wil zeggen “van adel”.

Wat generaties later verdwijnt dan  de kroon.