V I I

Matteus van Schonevelde genaamd van Graesdorp

 

VII- Matteus van Schonevelde genaamd van Graesdorp, geboren circa 1370, vermeld vanaf 1388, ambtman van Diepenheim 1424-1426, ambtman van Twenthe 1428-1430, overleden (kort) na 21 maart 1456.

Trouwde vóór 1425 met Aleide N., vermeld 1425-1427.Overleden na 10 oktober 1427.

 

Waarvan :

1- Mattheus die volgt onder VIII.

 

 

 

 

V I I I

Mattheus van Schonevelde genaamd van Graesdorp

 

VIII-Mattheus van Schonevelde genaamd van Grasdorp, geboren circa 1400.

Overleden  na 1458.

Trouwde vóór 2 december 1439 met Margaretha (Griete) van Sombreff, overleden na 1490. Dochter van Wilhelm II van Sombref  zu Kerpen en van Isabeau Chabot.Bezit het huis Mallem bij Eibergen in 1447, leenman van Borculo in 1448, vrijschepen van het Heilige Roomse Rijk in 1449, burgemeester van Vollenhove in 1456.

 

 

 

Lijst van de Borculose adellijke havezaten en huizen :

Mattheus van Graesdorp werd in 1469 vermeld als lid van de Borculose ridderschap. Het Huis Mallem is ontstaan uit een feodale hof. Aan het bezit van Mallem was het jachtrecht in de Heerlijkheid Borculo verbonden. De molen was dwangmolen voor de ingezetenen van het kerspel Eibergen.

 

Waarvan :

1-Mattheus, overleden na 11 juni 1503.Trouwde N.N. von Hackfort, waarvan een dochter Margaretha die trouwt met Philip I von Viermunden : zie

2- Ludolph die volgt onder IX.

3-Aleid, overleden na 17 oktober1489.Trouwde een eerste keer met Rutger von Besten, vermeld 1463-1478.Een tweede keer met Herman von Velen, na 22 januari 1481 en voor 24 oktober1483, landdrost van Zutphen.

 

 

 

I X

Ludolph van Schonevelde genaamd van Graesstorpe

 

IX- Ludolph van Schonevelde genaamd van Graesstorpe, vermeld (1459) 1466, overleden voor 1472. Ludolph van Schoenvelde geheten van Graesstorpe is één van de getuigen bij het sluiten van een vriendschapsverdrag tussen de hertog van Gelre, Berent graaf van Bentheim, de kinderen van zijn broer Aernt, de kinderen van Bronkhorst en de stad en heerlijkheid Borculo op 19 mei 1466 [1] . (Bernhard, graaf van Bentheim, en Arnold, graaf van Steinfort waren zonen van Gijsberta van Bronkhorst). Trouwde Johanna van Aller, overleden na 1472.

 

Waarvan :

1- Mattheus die volgt onder X.

[1] Bron, W.E.Smelt, op.cit. inv. 787 nr. 924 ; R.W. Tadema, op. cit. nr. 436 dateerde 17 maart 1466.

 

 

 

X

Mattheus van Schonevelde genaamd van Grastorp (van Grastorpe)

 

X- Mattheus van Schonevelde genaamd van Grasdorp (van Grastorpe), geboren voor 1470 en overleden tussen 5 mei 1526 en 11 mei 1531, alias Rypelbosch. Bewaarder (beheerder ?) van het kasteel  te Enghien (Edingen), kasteel van hertog Philip van Kleve, Heer van Wijnendale en Ravestein.

Bron, Stanny Van Grasdorff, Algemeen Rijksarchief Brussel,, tablettes du Brabant, tome III, 1958, p.102.

Trouwde circa 1495 Styne van B(e)esten gezegd van Bessaten, overleden kort voor 30 augustus 1533.Dochter van Wessel van Be(e)sten gezegd van Bessaten (zoon van Johan, geheten “de paep” ).

 

Waarvan :

1-Margarete, huwde een eerste keer voor 30 augustus 1533 met Herman van Munster, overleden na 1564. Trouwde een tweede keer met Arend van Dulmen, overleden na 21 januari 1587. (zie ook : een oud Ussuler Markeboek)

2-Philipotte, geboren circa 1499 en overleden na 1559, huwde Arnout Pouwels, gezegd de Vroede, meier , Heer van Leenbosch, Heer van Coutenbroeck te Marcq.Zoon van Gillis Pouwels, gezegd de Vroede, en van Gertrude Ernault.

3-Hendrik die volgt onder XI.

 

 

 

X I

Hendrik Van Grasdorff alias Rypelbosch, alias Rippelbilch

 

XI- Hendrik Van Grasdorff alias Rypelbosch, alias Rippelbilch, geboren circa 1495 en overleden op 1 mei 1562 in Alsemberg. Meier van Alsemberg gedurende 42 jaar. Meier van het laathof van Philipotte van den Heetvelde te Dworp. Méér weten  :  klik hier

Trouwde circa 1520 met Kathelijne Gielis Jans alias Pullewouwe, geboren circa 1490 en overleden na 1565. Dochter van Joos Gielis Jans alias Pullewouwe en van Anna Jacopts. De naam Gielis Jans wordt nu in 2017 nog weergegeven als Gillisjans.

 

Waarvan :

1-Philippote (Lupppijne), overleden na 1588.Trouwde Jan Diericx, overleden na 1588.Zoon van Henrick.

2-Mattheus.

3-Thomas die volgt onder XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X I I

Thomas Van Grasdorff alias Rypelbosch

 

XII- Thomas Van Grasdorff alias Rypelbosch, geboren circa 1530/1535.Overleden op dinsdag 16 mei 1595 te Alsemberg.

Meester-chirurgijn en meier van Alsemberg sinds maart 1577.

Thomas van grasdorff, meier van Alsemberg en Rode, woonde vermoedelijk te Carloo onder Ukkel, in een hof van plaisantie dat hij huurde van Gaspar van der Noot, Heer van Carloo. Trouwde circa 1570 met Margriete van Callenberghe, geboren circa 1545, dochter van Jan.

Bron, Stanny Van Grasdorff, Algemeen Rijksarchief Brussel, rekenkamer Brussel 1571, nummer 18397, pagina 6.

 

 

Waarvan :

1-Mattheus die volgt onder XIII.

2-Anthonyneken.

3-Franciscus.

4-Hendrick.

5-Lincken.

6-Franchoys.

7-Philippijne.

8-Mayken.

9-Anneken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X I I I

Mattheus Van Grasdorff

 

XIII- Mattheus Van Grasdorff, geboren circa 1570 te Alsemberg.Overleden circa 1619.

Chirurgijn.Rentmeester der huysarmen van Alsemberg.

Trouwde circa 1595 met Anna Durez, geboren circa 1575.

 

Waarvan :

1-Peeter.

2-Carolus.

3-Joannes. (méér over Joannes, klik hier )

4-Michael die volgt onder XIV.

5-Guilielmus.

6-Josyne.

7-Barbara.

 

 

Lees verder

Wapen Van Grasdorff
Wapen Sombreff
Wapen Hackfort
Wapen Van Grasdorff
Wapen van Thomas van Grasdorff (bron : grafschrift Koninklijke Bibliotheek)
Groot Wapenschild  Van Grasdorff alias rypelborch, niet gekroond (zie onder de pluimen)

Onder rechts, wapen Grasdoerf alias Rypelborch

Zou een kwartierstaat 4 kwartieren zijn (?).

Bron, Stanny Van Grasdorff, Algemeen Rijksarchief Brussel, grafschriften.

Grafschrift van henrick van Grasdorff (!) alias Rippelbilch

+ Alsemberg 01 mei 1562, 42 jaar meier van Alsemberg

Grafschrift thomas van Grasdorff + Alsemberg 16 mei 1595

             Meester-chirurgijn en meier van Alsemberg

Naar vorige generaties