X-1-Margaretha van Schonefeld genaamd Grasdorp als weduwe van Herman van Munster,

 

Trouwde een tweede keer, met Arend van Dulmen, + na 21 januari 1587.

 

 

(Akte van overdracht door Joost Polman, mede namens zijn broers en zusters, aan Hendrik van Munster, heer van Ruinen, van landerijen behorend tot het erve Nijenhave te Ruinen (Bron, Drents Archief, charter 1617)

 

”Wir Heinrich van Munster unnd Joest vann Munster gebroeder beckenn krafs dusses, das wir den negest volgenden dach, als wir unseren zwager Arend van Dullman und seiner huisfrawen unser gelepter moedder, den verdrachs breff den twinticihsten decembris anno achtzich vive opgericht aver antwocdet hebben, als Mumberes van unser salighe suster van Dedems kinder, alsulche vertich daler so in denselben verdrages breff genominert staen untfangen hebben, der wir gebroderen van Munster vscr. weghe gemelter kinderen van Dedems unns guider betalinge bedancken, des to warer Oerkunde hebben wir Mumberen vsz unsen namen mit egaler handt hirunde geschreven, actum den 21 sten Januarij Anno 87"
(w.g.) Hynryck van Munster Joest van Munster in dorso: quitantie der 40 daler zo za. Johan van Dedems kinder vermoge des verdragers ontfanghen.
(Bron : Mr. A. baron van Dedem, Registers van charters en bescheiden berustende bij de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsen Regt en Geschiedenis. Kampen 1913. inv. 59o).

 

 

Deze zonen van Herman van Munster geven aan dat hun moeder opnieuw gehuwd is met Arend van Dulmen en hun zuster (Elsabe) gehuwd is met Johan van Dedem. " unser salighe suster van Dedems kinder"
( Bron : Familienkundlichen Notitzen door Hermann Siegfried von Münster 1981).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar vorig blad